VECCHI DETTI SASSANESI 
 

- A' femm'na cu' vand'sìn', l'ornm'n cu' train'
- Addò nun' sò campani n nge so puttan'
- A' pignata ru' cumun' nu' bbodd' mài,
- Addu' pescia nu pop’l nasce na funtana.
- Chi avia fuoc' cornbatt, chi avia pan' murett
- Chi sap' uast’mà, uastema pur 'nsuonn
- E ì addò patut e no addù mier'ch.
- L’omn’n p' natura guarda gamm', piett e cul, a femm’na pe' r' spiett uarda sul’ a vrachetta
- Matr'monio a pais fr'stier', a casa r venta nà taverna.
- Fenim' n ciucc' e crap’, ten’n tutt' a stessa cap’.
- N'sciuna p'ddastra e' morta soo’u’ gadd.
- Tav'la a' 'lerta e femm’na stesa supportan qualsies' pes'.
- P'rciedd e criatur', cum r'abbitue te r' truov'.
- Quir Ca' chiange fott a quir Ca' rir.
- Quann' u’ curett' è viecchio a' femn'na è santa.
- S' te pr'mett ‘n u' purcicdd và cu' fun'ciedd.
- Tann' rai a 'bbev' i puorci, quann chiov.
- Zuocchi', vruocch'l e prerr'catur, ropp pasqua nun' serv'n cchiù.
- Maccarun' e pizz’ 'mbrasa sò a 'rruina r' la casa.
- Matrim' e viscuvat'  r'u ciel so distinat'